رویدادها

وبینار رایگان مقایسات بین آزمایشگاهی شیمی دانان ویرا

وبینار “یک سال با مقایسات بین آزمایشگاهی ویرا”

مجموعه شیمی دانان ویرا طی دو سال اخیر، با برگزاری بیش از ۳۰ راند مقایسات بین آزمایشگاهی همراه آزمایشگاههای ایرانی بوده است.

شما عزیزان می توانید وبینار گزارش عملکرد مقایسات بین آزمایشگاهی شیمی دانان ویرا را با عنوان ” یکسال با مقایسات بین آزمایشگاهی ویرا ”

بیشتر بدانید

راهنما

تکمیل فرم مشاوره با همکاران ما

فرم مشاوره

پس از تکمیل فرم همکاران ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.