مشاوره

quality assurance

خدمات مشاوره شرکت شیمی دانان ویرا  بصورت تخصصی به آزمایشگاههای صنعتی ارائه می گردد. این خدمات در دو بخش قابل ارائه می باشد:

مشاوران ما از مدیران مجرب آزمایشگاهی بوده و تجربه اخذ تایید صلاحیت از نهاد اعتباردهی آلمان DAkkS و همچنین همکاری نزدیک با مرکز ملی تایید صلاحیت ایران NACI را در کارنامه خود دارند. خدمات مشاوره ما آموزش محور بوده و بصورت حضوری یا مجازی و یا ترکیبی از هر دو رویکرد بنا به درخواست کارفرمایان، قابل ارائه می باشد.

پروژه‌ها

استقرار و به روز آوری سیستم مدیریت آزمایشگاه

براساس استاندارد ISO/IEC 17025:2017

توسعه، صحه گذاری و راه اندازی روش آزمون آنالیتیکال

راه اندازی صفر تا صد آزمایشگاه صنعت غذا

انجام ممیزی داخلی و ممیزی روش های آزمون

به درخواست کارفرمایان

فرم مشاوره

پس از تکمیل فرم همکاران ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.