بلاگ

کنترل کیفیت داخلی در آنالیزهای روتین

کنترل کیفیت داخلی (IQC) تضمین می‌کند که عوامل تعیین‌کننده میزان عدم قطعیت، در طول استفاده روتین از یک روش آنالیز در دوره‌های زمانی طولانی تغییر نمی‌کنند.کنترل کیفیت داخلی IQC همراه با اعتباربخشی، پایه اصلی عملکرد کیفیت در آنالیزهای شیمیایی را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب

آیا برآورد عدم قطعیت آزمایشگاه ما واقع‌گرایانه است؟

برآوردهای آنالیست ها از عدم قطعیت نتایجشان اغلب کمی پایین‌تر از واقعیت است. چگونه می‌توانیم این موضوع را بدانیم؟ با مشاهده نتایج مطالعات بین‌آزمایشگاهی مانند آزمون‌های مشارکتی و آزمون‌های مهارت. این مطالعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هرگونه سهم نهفته در عدم قطعیت را آشکار کنند. نتایج می‌تواند در ارزیابی اعتبار برآوردهای عدم قطعیت ما مفید باشد.

ادامه مطلب

شرکت در آزمون مهارت چگونه به مدیریت ریسک در آزمایشگاه کمک می کند؟

مدیریت ریسک در آزمایشگاه به معنای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های (چالش ها و فرصت ها) مرتبط با فعالیت های آزمایشگاهی است که می توانند بر کیفیت و اعتبار خدمات آزمایشگاهی تأثیر بگذارند. علیرغم اینکه در مفهوم ریسک، هم معنای مثبت و هم منفی نهفته است، غالبا در استاندادر ISO/IEC 17025:2017 از ریسک به عنوان احتمال وقوع یک خطر (جنبه منفی) و تأثیرات آن بر کیفیت نتایج آزمایشگاهی نام برده می شود.

ادامه مطلب
ارزیابی برگزارکننده آزمون مهارت-proficiency testing

چگونه یک برگزارکننده آزمون مهارت را ارزیابی کنیم؟

نظر به الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه برای تضمین کیفیت نتایج (در ارزیابی عملکرد خارجی)، بایستی به طور منظم و متناسب با دامنه کاری خود، در الگوهای آزمون مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی شرکت کند. از طرف دیگر، آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که فقط از محصولات و خدمات فراهم شده برون سازمانی مناسب که بر فعالیت های آزمایشگاه تاثیر دارند، استفاده کند. بنابراین آزمایشگاه باید برگزارکنندگان آزمون مهارت/مقایسات بین آزمایشگاهی را که در الگوهای آنها شرکت کرده یا قصد دارد در آینده شرکت کند، مورد ارزیابی قرار دهد.

ادامه مطلب

ملاحظاتی در استانداردهای ملی بیشینه رواداری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

با توجه به ویرایش های انجام شده بر روی استانداردهای ملی مربوط به مرز بیشینه آفت کش ها (استانداردهای ملی ۱۳۱۱۷، ۱۳۱۱۸، ۱۳۱۱۹، ۱۳۱۲۰) و تغییر فهرست سموم موجود در این استانداردها، آزمایشگاه هایی که در این زمینه فعالیت داشتند در خصوص تهیه محلول میکس آفت کش ها،  مطابق با استاندارد های ملی جدید دچار سردرگمی شده اند.

ادامه مطلب
z-score و سایر score ها در آزمون های مهارت شیمیایی – معانی آنها و برخی از ابهامات رایج

z-score و سایر score ها در آزمون های مهارت شیمیایی – معانی آنها و برخی از ابهامات رایج

z-score ها برای فراهم آوردن یک سیستم امتیازدهی شفاف و گسترده برای آزمایشگاه های تجزیه شرکت کننده در آزمون های مهارت ایجاد شدند. ایده اصلی این شاخص عملکرد، ارائه یک مقیاس مناسب برای بیان تفاوت بین نتیجه شرکت کننده و “مقدار تخصیص یافته” برای غلظت آنالیت است. تفسیر z-score به سادگی امکان پذیر است، اما برخی جنبه های آن نیاز به توجه دقیق دارند تا از بروز ابهام جلوگیری شود.

ادامه مطلب
ویال-vial

ویال (vial) چیست؟ انواع و کاربردها

بسیاری از ویال ها دارای قسمت های نوشتاری برای برچسب زدن هستند. اگر چاپگر لیبل خودکار ندارید، به صورت دستی این کار را انجام دهید. در هر صورت، شما می‌خواهید قبل از نمونه‌برداری، سیستمی برای برچسب‌گذاری برنامه‌ریزی کنید تا بتوانید به راحتی نمونه‌ها را پیدا کنید و دقیقاً بدانید که چه هستند.

ادامه مطلب
روش-کچرز

نکات مهم هنگام استفاده از روش کچرز در آزمون باقیمانده سموم کشاورزی

کچرز یک روش استخراج سریع، آسان، ارزان، موثر، استوار و ایمن است که برای تعیین مقدار باقیمانده آفت کش ها (سموم کشاورزی) در محصولات کشاورزی بوده که در تمام جهان بعنوان روش قابل قبول شناخته شده است. روش کچرز، اولین بار توسط S. Lehotay و M. Anastassiades در سال ۲۰۰۳ ابداع و از همان زمان به طور مستمر اصلاح شده است. روش کچرز به قدری کارایی داشته است که به عنوان روش استاندارد اروپا EN 15662:2008  معرفی شده است و استاندارد ملی ایران به شماره INSO 17026 نیز ترجمه ی همین استاندارد می باشد.

ادامه مطلب
deoxynivalenol-don-vomitoxin-02

چرا باید از ستون ایمونوافینیتی برای اندازه گیری داکسی نیوالنول استفاده کنیم؟

تریکوتسن ها دسته مهمی از سموم کپکی هستند که به طور ویژه توسط گونه های کپک فوزاریوم تولید می شوند. این  گروه از سموم به طور کلی در غلاتی مانند گندم، برنج، جو و ذرت تولید می شوند. در واقع غلات مهم ترین منبع ورود این سم به مواد غذایی و خوراک دام هستند. داکسی نیوالنول Deoxynivalenol (که با نام های دان DON  و وومیتوکسین Vomitoxin نیز نامیده می شود) شایع ترین مایکوتوکسین در گروه تریکوتسن ها بوده و توسط فوزاریوم گرامینئاروم و فوزاریوم کولموروم تولید می‌شود.

ادامه مطلب

راهنما

تکمیل فرم مشاوره با همکاران ما

فرم مشاوره

پس از تکمیل فرم همکاران ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.