بلاگ

تناسب برای هدف: ویژگی کلیدی در آزمون مهارت

تناسب برای هدف: ویژگی کلیدی در آزمون مهارت

هدف اساسی آزمون مهارت این است که به شرکت کنندگان در مورد کیفیت عملکردشان اطمینان خاطر داده شود و آنها را قادر سازد تا هر گونه روند یا خطا در نتایج گزارش شده خود را، که احتمالاً بر تصمیمات تأثیر می گذارد، شناسایی کرده و سپس علل خطاهای شناسایی شده را حذف کنند. با این حال، ما باید در نظر بگیریم که تمام نتایج اندازه‌گیری‌ها شامل خطا هستند. فقط یک سوال این است که آیا این خطاها، اندازه قابل قبولی دارند یا خیر – در واقع، آیا نتایج برای هدف مناسب هستند یا خیر. بنابراین تناسب برای هدف به عنوان ویژگی کلیدی آزمون مهارت ظاهر می شود.

ادامه مطلب

تفسیر نتایج آزمون های مهارت

برداشت های نادرست از نتایج گزارش شده توسط کاربران، اساس شکل گیری مقاله زیر می باشد. تفسیر نتایج آزمون های مهارت در حوزه شیمی تجزیه­، در صورت امکان، باید با همکاری یک شیمیدان تجزیه انجام شود.

ادامه مطلب
تاریخ انقضا مواد شیمیایی آزمایشگاهی

تاریخ انقضا مواد شیمیایی و معرف های آزمایشگاهی: اهمیت، روش‌ها و اطلاعات کلیدی

تاریخ انقضا مواد شیمیایی یکی از جنبه‌های بسیار حیاتی در آزمایشگاه است که برای حفظ ایمنی، صحت و دقت در آزمایشات و فرایندهای شیمیایی بسیار اهمیت دارد.

با توجه نیازهای امروزی برای مواد شیمیایی و معرف ها در محیط های آزمایشگاهی، سوالات زیادی در مورد تاریخ معتبر برای مصرف مواد بوجود می آیند.

ادامه مطلب

کنترل کیفیت داخلی در آنالیزهای روتین

کنترل کیفیت داخلی (IQC) تضمین می‌کند که عوامل تعیین‌کننده میزان عدم قطعیت، در طول استفاده روتین از یک روش آنالیز در دوره‌های زمانی طولانی تغییر نمی‌کنند.کنترل کیفیت داخلی IQC همراه با اعتباربخشی، پایه اصلی عملکرد کیفیت در آنالیزهای شیمیایی را تشکیل می دهد.

ادامه مطلب

آیا برآورد عدم قطعیت آزمایشگاه ما واقع‌گرایانه است؟

برآوردهای آنالیست ها از عدم قطعیت نتایجشان اغلب کمی پایین‌تر از واقعیت است. چگونه می‌توانیم این موضوع را بدانیم؟ با مشاهده نتایج مطالعات بین‌آزمایشگاهی مانند آزمون‌های مشارکتی و آزمون‌های مهارت. این مطالعات به گونه‌ای طراحی شده‌اند که هرگونه سهم نهفته در عدم قطعیت را آشکار کنند. نتایج می‌تواند در ارزیابی اعتبار برآوردهای عدم قطعیت ما مفید باشد.

ادامه مطلب

شرکت در آزمون مهارت چگونه به مدیریت ریسک در آزمایشگاه کمک می کند؟

مدیریت ریسک در آزمایشگاه به معنای شناسایی، ارزیابی و مدیریت ریسک های (چالش ها و فرصت ها) مرتبط با فعالیت های آزمایشگاهی است که می توانند بر کیفیت و اعتبار خدمات آزمایشگاهی تأثیر بگذارند. علیرغم اینکه در مفهوم ریسک، هم معنای مثبت و هم منفی نهفته است، غالبا در استاندادر ISO/IEC 17025:2017 از ریسک به عنوان احتمال وقوع یک خطر (جنبه منفی) و تأثیرات آن بر کیفیت نتایج آزمایشگاهی نام برده می شود.

ادامه مطلب
ارزیابی برگزارکننده آزمون مهارت-proficiency testing

چگونه یک برگزارکننده آزمون مهارت را ارزیابی کنیم؟

نظر به الزامات استاندارد ISO/IEC 17025، آزمایشگاه برای تضمین کیفیت نتایج (در ارزیابی عملکرد خارجی)، بایستی به طور منظم و متناسب با دامنه کاری خود، در الگوهای آزمون مهارت یا مقایسات بین آزمایشگاهی شرکت کند. از طرف دیگر، آزمایشگاه باید اطمینان حاصل کند که فقط از محصولات و خدمات فراهم شده برون سازمانی مناسب که بر فعالیت های آزمایشگاه تاثیر دارند، استفاده کند. بنابراین آزمایشگاه باید برگزارکنندگان آزمون مهارت/مقایسات بین آزمایشگاهی را که در الگوهای آنها شرکت کرده یا قصد دارد در آینده شرکت کند، مورد ارزیابی قرار دهد.

ادامه مطلب

ملاحظاتی در استانداردهای ملی بیشینه رواداری باقیمانده سموم در محصولات کشاورزی

با توجه به ویرایش های انجام شده بر روی استانداردهای ملی مربوط به مرز بیشینه آفت کش ها (استانداردهای ملی ۱۳۱۱۷، ۱۳۱۱۸، ۱۳۱۱۹، ۱۳۱۲۰) و تغییر فهرست سموم موجود در این استانداردها، آزمایشگاه هایی که در این زمینه فعالیت داشتند در خصوص تهیه محلول میکس آفت کش ها،  مطابق با استاندارد های ملی جدید دچار سردرگمی شده اند.

ادامه مطلب
z-score و سایر score ها در آزمون های مهارت شیمیایی – معانی آنها و برخی از ابهامات رایج

z-score و سایر score ها در آزمون های مهارت شیمیایی – معانی آنها و برخی از ابهامات رایج

z-score ها برای فراهم آوردن یک سیستم امتیازدهی شفاف و گسترده برای آزمایشگاه های تجزیه شرکت کننده در آزمون های مهارت ایجاد شدند. ایده اصلی این شاخص عملکرد، ارائه یک مقیاس مناسب برای بیان تفاوت بین نتیجه شرکت کننده و “مقدار تخصیص یافته” برای غلظت آنالیت است. تفسیر z-score به سادگی امکان پذیر است، اما برخی جنبه های آن نیاز به توجه دقیق دارند تا از بروز ابهام جلوگیری شود.

ادامه مطلب

راهنما

تکمیل فرم مشاوره با همکاران ما

فرم مشاوره

پس از تکمیل فرم همکاران ما جهت هماهنگی با شما تماس خواهند گرفت.