مشتق ساز پس از ستون

با توجه به مقادیر کم شدت تابش فلورسانس برای آفلاتوکسینهای B1 و G1 در دتکتورهای فلورسانس، برای تشخیص این آنالیتها با روش HPLC و در مقادیر بسیار کم ( در حد ppb ) ابتدا باید شدت تابش فلورسانس این آنالیتها به سطح قابل قبولی افزایش یابد. برای این منظور 2 روش استاندارد در دنیا شامل برمینه کردن آنالیت به روش الکتروشیمیایی و هیدروکسیله کردن آنالیت به روش فتوشیمایی وجود دارد. دستگاه Uv-Cell که طراحی و ساخت آن توسط متخصصین ایرانی انجام گرفته است از تکنولوژی هیدروکسیله کردن به روش فتوشیمیایی بهره برده و تاکنون در بیش از بیست مرکز دولتی و خصوصی نصب شده و مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد این دستگاه در استاندارد بین المللی AOAC و استاندارد ملی ایران به شماره 6872 پذیرفته شده و در بسیاری از آزمایشگاه های تائید صلاحیت شده در دنیا استفاده می گردد. مزایای استفاده از دستگاه Uv- Cell در مقایسه با دستگاه برمینه کننده به روش الکتروشیمیایی(کبراسل) به شرح ذیل می باشد: - در این روش از واکنشگرهای شیمیایی استفاده نمی شود و فقط آب نقش واکنشگر را ایفا می کند ( بدون نیاز به اسید نیتریک و پتاسیم برماید) - نیاز به اضافه کردن اسید به فازمتحرک در این روش وجود ندارد و این امر مانع از کاهش pH فاز متحرک و باعث بالارفتن عمر ستون HPLC می شود. - پهن شدن پیک (Band broadening) در این دستگاه به مراتب کمتر از دستگاه کبراسل می باشد. - در دستگاه کبراسل فاز متحرک بعد از خروج از دتکتور مجددا به دستگاه کبراسل برگشت می کند که در صورت گرفتگی در دستگاه فشار در فلوسل دتکتور فلورسانس بالا رفته و باعث شکستن آن می شود این مسئله در دستگاه UV-Cell ا کاملا مرتفع گردیده است. - آلودگی فلوسل دتکتور در این روش به علت عدم حضور غشاء بسیار کمتر از کبراسل می باشد. - در مقایسه با کبراسل هزینه های نگهداری این دستگاه به مراتب کمتر می باشد . - لامپ UV استفاده شده در دستگاه برای چند هزار ساعت قابل استفاده است. اطلاعات کاملتری از این محصل را می توانید اینجا ببینید.