ستون های ایمونوافینیتی

از ستون های ایمونوافینیتی برای تخلیص مایکوتوکسین ها در نمونه های مختلف استفاده میشود. ستون ها حاوی آنتی بادی اختصاصی بوده و قابلیت جداسازی مقادیر بسیار کم ازاین آلاینده را دارا می باشند. اساس کار این ستونها اتصال منحصر به فرد موجود بین یک مایکوتوکسین و آنتی بادی اختصاصی موجود در ستون می باشد. روش کار این ستونها را می توانید بصورت شماتیک در این تصویر ببینید