مواد مرجع استاندارد

به نمونه هایی گفته می شود که بصورت دوره ای و به قصد کنترل صحت عملکرد آزمایشگاه در یک آزمون، توسط آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می گیرند. این نمونه ها دای ماتریسی شبیه نمونه های روتین آزمایشگاه بوده که حاوی مقدار از پیش تعیین شده ای از آنلیت یا آلاینده مورد نظر می باشد. تعداد متنوعی از نمونه های آلوده به مایکوتوکسینها در ماتریس غلات، خشکبار و شیر موجود می باشد. شرکت شیمی دانان ویرا با تامین نمونه های مرجع از تولید کنندگان معتبر اروپایی و امریکایی، امکان همکاری با آزمایشگاههای آزمون و نهادهای نظارتی جهت کنترل صحت عملکرد آزمایشگاهای همکار را دارا می باشد. لیست محصولات: برای سفارش ماتریس و آنالیت مورد نظر خود با ما تماس بگیرید.