مایکوتوکسین ها

مایکوتوکسین ها گروهی از سموم و آلاینده مواد غذایی، خوراک دام و طیور هستند که به طور طبیعی از انواع خاصی از کپک ها و قارچ ها تولید می شوند. این گونه کپک ها می تواند قبل و یا پس از برداشت محصول، طی نگهداری و انبار نمودن مواد غذایی در شرایط گرم و مرطوب محصول را آلوده به مایکوتوکسین نمایند. بعلت ساختار مولکولی، این ترکیبات بسیار پایدار بوده و طی فرایندهای تولید غذا، انجماد و پختن از بین نمی روند. این سموم برای انسان ها و حیوانات بسیار سمی است و از این رو یک موضوع مهم بهداشتی برای مصرف کننده بشمار می رود. از آنجا که منبع اصلی ورود مایکوتوکسین ها به زنجیره غذایی، از طریق غلات، میوه ها و خشکبار و همینطور خوراک دام بوده، شناسایی و اندازه گیری مایکوتوکسین ها در خوراک دام و انسان در دستور کار نهادهای نظارتی قرار دارد. شرکت شیمی دانان ویرا با تامین ستون های ایمونوافینیتی و کیتهای سنجش مایکوتوکسینها از جمله آفلاتوکسین، اکراتوکسین، زیرالنون، داکسی نیوالنول و فومونیسین از تولید کنندگان معتبر اروپایی اقدام به رفع این نیاز نموده است. بعلاوه امکان تامین محلولهای استاندارد و سایر ملزومات این آزمونها نیز مهیا می باشد.